tapeta
Údržba zeleně Údržba zeleně Údržba zeleně

Slámové BIO brikety AGRO

Brikety

Vyrábíme ekologické biobrikety AGRO:

Slámové BIO brikety AGRO

Slámová BIO brikety AGRO je čistě ekologický produkt vyrobený z biomasy - obilné slámy, která vzniká jako vedlejší produkt při pěstování obilovin a je jednou z nejdůležitějších surovin pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů spalováním.

Její velkou výhodou je nízká produkce CO2 – uvolňuje stejné množství CO2, jaké bylo do hmoty rostliny hromaděno fotosyntézou v době jejího růstu. Další předností biobriket z obilné slámy je, že obsahují jen velmi málo popelu a neobsahují síru ani těžké kovy.

Biobriketa je vyráběna lisováním ve šnekovém briketovacím lisu AGROLINE 170. V něm se tlakem a zahřátím uvolňují z nařezané suroviny přirozená pojiva, díky nimž vzniká po vychladnutí briketa potřebné tvrdosti i bez použití přidaných lepidel nebo jiných umělých látek.

Spalování biobriket AGRO je možné ve standardních kotlích, krbech a dalších topeništích. Popel spálených biobriket je velmi jemný a bez obav ho lze použít jako přírodní hnojivo na záhon nebo ke květinám, neboť neobsahuje síru ani těžké kovy. Výhřevnost: 16 MJ/ kg je lepší než při topení dřevem.

Varianty balení:

Biobrikety AGRO vyrábíme ve dvou variantách:

Varianty KRB – biobriketa o velikosti 8 x 28 cm – vhodná do krbů, krbových vložek a prosklených topenišť v obytných interiérech. Biobriketa se do topeniště vkládá rukou, obdobně jako dřevěné poleno.

Varianta KOTEL – biobriketa o velikosti 8 x 10 cm – vhodná do kotlů. Brikety lze do topeniště vkládat lopatou.

Velikost balení:

Biobrikety AGRO dodáváme ve dvou velikostech balení:

Varianta PYTEL - balíme do papírových pytlů o hmotnosti 40 kg.

Varianta PALETA – volně naskládáno v boxu na europaletě o hmotnosti 600 kg.


moderniweb.com © 2015
fotografie